Vad är masur?

Masurbildningen är en naturlig och ärftligt betingad tillväxtstörning, som är mycket ovanlig. Egenskapen påverkar årsringarnas yta så att dessa blir ojämna och vågformade. Detta uppkommer genom att det i tillväxtzonen under barken sker små bristningar i masurbjörkens kambium. Där bristningarna skett minskar eller stoppas tillväxten medan tillväxten blir mer normal runt bristningen. Detta medför att vedytan kommer att blir ojämn med små gropar. Förutom brun infärgning av fenoler blir veden flammig på grund av att fibrerna följer ojämnheterna i veden.
Masurbildning förekommer i olika trädslag, men av någon anledning är förekomsten vanligast hos vårtbjörk. Det latinska namnet på masurbjörk är Betula pendula carelica.

Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se