Masurklonbeskrivning

Masurklonbeskrivningen i 
pdf-form för utskrift, 9 sid.

I detta avsnitt beskriver vi de moderträd som tagits tillvara för att klonförökas. Anledningen till att just dessa moderträd klonförökas är dels att träden har rak och fin stam, att de har vuxit bra och att masurveden fanns i en stor del av trädets höjd som i vissa fall högt upp i kronan.
Det viktigaste är att de har rätt masurstruktur. Med det menar vi den struktur som fanérindustrin efterfrågar.
Samtliga nedanstående kloner har en mycket bra masurstruktur för fanérkvallite. Vi visar här de flesta av de kloner som i dag meristemförökas i Finland på plantskolan Taimityllilä. Masurtypen är alltid knölmasur.
För att kunna avgöra hur bra struktur en masurbjörk har, studeras alltid masurblomman. Masurblomman syns i ändytan av stocken. Uppköpare kan med hjälp av detta mönster avgöra hur fanérytan kommer att se ut samt om fanéret duger till olika produkter.
För beställare av klonade masurbjörksplantor är det en fördel om man kan se moderträdets masurblomma och få en beskrivning av moderträdets utseende. Vid köp av masurbjörkplantor bör plantförsäljaren kunna upplysa om typ av masur, hur mycket masur man kan förvänta samt om strukturen på masurn är intressant för försäljning till fanérindustrin. Den sekvens av bilder på olika kloner som visas nedan är mycket unik och sannolikt den enda av sitt slag.
OBS! För de flesta av nedanstående kloner kan andelen fanérkvalitet ökas genom regelbunden stamkvistning de första 15 åren. 


Hartolas Drottning | Klon nr: E3648   Hartolas Drottning
Historik och förökning:
Trädet började klonförökas 1975 genom ympning. De första mikroförökade plantorna producerades 1989. Hartolas Drottning är Finlands mest klonade masurbjörk och kallas allmänt för drottningen bland masurträden. Från Hartolas Drottning har det fram till 2007 producerats ca 700 000 plantor. Trädet fälldes 2003. Ålder 48 år.
Trädets utseende:
Hartolas Drottning blir ett stort och högt träd, med rak stam och kraftiga grenar som bildar en stor och vid krona. Trädet har en utpräglad och mycket synlig masurbildning på stammen. Hartolas Drottning växer snabbt och tycks vara känslig för grunda jordar. Trädets höjd var 19,5 meter, och brösthöjdsdiameter var 40 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av 6,6 meter. Masurveden innehåller också mycket flamved. Masurblomman är kraftigt utvecklad med tydliga och grova linjer. 

Kuhmoinen | Klon nr: E8315   Kuhmoinen
 
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 1998. Klonförökningen påbörjades 1999 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2000. Kuhmoinen kallas allmänt för masurbjörkarnas kung.
Trädets utseende:
Kuhmoinen hade en rak och kraftig stam med en stor krona som till stor del påminner om en vanlig björk. Trädet har tydliga yttre kännetecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 24 meter och brösthöjdsdiametern var 48 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av 10 meter. Masurveden innehåller också mycket flamved. Masurblomman är mycket bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 4,3 meter och fanérstocken vägde 530 kg.

Tiitola | Klon nr: E11312 Tiitola
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2003. Klonförökningen påbörjades 2003 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2004
Trädets utseende:
Tiittola hade en rak stam utan förgreningar. Trädets höjd var 14,7 meter och hade en brösthöjdsdiameter som var 34 cm. Diameter på 6 meters höjd var 17 cm. Trädet saknar yttre kännetecken av masurbildning på stammen. 
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till toppen av trädet. Masurblomman är extremt bra. Fanérkvalitet upp till 3,35 meters höjd.

Lauri | Klon nr: E11362 Lauri
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2004. Klonförökningen påbörjades 2004 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2006. Trädet stod i ett masurbestånd som planterades 1954 på tidigare åkermark.
Trädets utseende:
Lauri hade en rak och fin stam med en dubbelstam på 6 meters höjd. I övrigt fanns inga grova grenar. Trädet saknade helt yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 19,5 meter.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till toppen av trädet. Masurblomman är extremt bra. Fanérkvalitet upp till 4,9 meters höjd.

Festmasur 2 | Klon nr: E11397 Festmasur 2
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2006. Klonförökningen påbörjades 2006 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2007.
Trädets utseende:
Festmasur 2 var mycket stort träd med en rak stam och en kraftig vid krona. Trädet hade skönjbara yttre tecken av masurbildning på stammen.
Trädets höjd var 24 meter och brösthöjdsdiametern var 51 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av 11,9 meter. Masurblomman är mycket bra. Fanérkvalitet upp till 4,4 meters höjd.

Festmasur 3 | Klon nr: 11398
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2006. Klonförökningen påbörjades 2006 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2007.
Trädets utseende:
Festmasur 3 har en rak stam med en ganska smal krona och med många kraftiga grenar på 8 meters höjd. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 17,9 meter och brösthöjdsdiametern var 33 cm. Diametern på 6 meters höjd var 23 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till toppen av trädet. Masurblomman är mycket bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 4,2 meter.

Festmasur 4 | Klon nr: 11399
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2006. Klonförökningen påbörjades 2006 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2007.
Trädets utseende:
Festmasur 4 har en rak och kraftig stam med en normal krona. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 17,4 meter och brösthöjdsdiametern var 36 cm. Diametern på 6 meters höjd var 25 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till toppen av trädet. Masurblomman är
mycket bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 2 meter. Av grenmasurkvallitet fanns det 9 meter.
Kommentar: Genom stamkvistning hade man ökat andelen fanérkvalitet.

Iitti, Rainer | Klon nr: E11532
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes hösten 2007. Klonförökningen påbörjades 2008 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2009. Trädet planterades 1963 och var 44 år då det fälldes.
Trädets utseende:
Iitti, Rainer har en rak och fin stam med en kraftig gren på en höjd av 4,4 meter. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 14,5 meter och brösthöjdsdiametern var 24 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till toppen av trädet. Masurblomman är extremt bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 2,8 meter. Av grenmasurkvallitet fanns det 4,7 meter.
Kommentar: Genom stamkvistning hade man ökat andelen fanérkvalitet.

Tommi, Pälkäne 1 | Klon nr: E11533
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes hösten 2008. Klonförökningen påbörjades 2009 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2010. Trädet planterades 1958 och var 50 år då det fälldes.
Trädets utseende:
T-skogen 1, Tommi har en rak och fin stam med en normal krona. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 16 meter och brösthöjdsdiametern var 27 cm. Diametern på 6 meters höjd var 18 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av 12,2 meter. Masurblomman är extremt bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 4,6 meter

Tuukka, Pälkäne 2 | Klon nr: E11534
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes hösten 2008. Klonförökningen påbörjades 2009 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2010. År 1939 svedjebrände men området, genom naturlig föryngring från andra masurbjörkar i området har detta träd utvecklas till en mycket bra masurbjörk och avverkades 2008. Ålder 68 år.
Trädets utseende:
T-skogen 2, Tuukka hade en rak och kraftig stam med en dubbeltopp på 3,6 meters höjd. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 15,8 meter och brösthöjdsdiametern var 36 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av 9,2 meter. Masurveden innehåller också flamved. Masurblomman är extremt bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 2,8 meter. Av grenmasurkvallitet fanns det 6,4 meter.
Kommentar: Genom stamkvistning hade man ökat andelen fanérkvalitet.

Osmo, Pälkäne 3 | Klon nr: E11535
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes hösten 2008. Klonförökningen påbörjades 2009 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2010. År 1939 svedjebrände men området, genom naturlig föryngring från andra masurbjörkar i området har detta träd utvecklas till en mycket bra masurbjörk och avverkades 2008. Ålder 68 år.
Trädets utseende:
T-skogen 3, Osmo hade en rak och fin stam med många kraftiga grenar på 7 meters höjd. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 18 meter och brösthöjdsdiametern var 27 cm. Diametern på 6 meters höjd var 24 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av 10,7 meter. Masurblomman är mycket bra.
Trädet hade fanérkvalitet upp till 4,1 meter.

Esko, Pälkäne 4 | Klon nr: E11536
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes hösten 2008. Klonförökningen påbörjades 2009 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2010. År 1939 svedjebrände men området, genom naturlig föryngring från andra masurbjörkar i området har detta träd utvecklas till en mycket bra masurbjörk och avverkades 2008. Ålder 68 år.
Trädets utseende:
T-skogen 4, Esko hade en rak och fin stam med en normal krona. Trädet hade yttre tecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 17,5 meter och brösthöjdsdiametern var 27 cm. Diametern på 6 meters höjd var 20 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till toppen av trädet. Masurblomman är extremt bra. Trädet hade fanérkvalitet upp till 5,3 meter.

Juankoski | Klon nr: E10401 Juankoski
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2002. Klonförökningen påbörjades 2001 och de första mikroförökade plantorna planterades ut 2002. Trädet ålder var 26 år då det fälldes.
Trädets utseende:
Juankoski hade en rak stam och tydliga yttre kännetecken av masurbildning på stammen. Trädets höjd var 10 meter och brösthöjdsdiametern var 15 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning upp till en höjd av ca 6 meter. Masurblomman är bra. Masurveden innehåller också mycket flamved. Då diametern var liten kunde fanér ej tillredas av stocken. (Den borde växt ytterligare ca 20 år för att få en bra diameter till fanér.)

Masurasp, Teisko | Klon nr: E11364 Juankoski
Historik och förökning:
Moderträdet fälldes och kvalitetsbedömdes 2005.
Klonförökningen påbörjades 2005 och de första
mikroförökade plantorna planterades ut 2006.
Trädets utseende:
Teisko hade en rak stam och mycket tydliga yttre
kännetecken av masurbildningar på stammen.
Trädets höjd var 13,1 meter och brösthöjdsdiametern
var 29 cm. Diametern på 6 meters höjd var 21 cm.
Masurvedens utseende och karaktär:
Trädet hade masurbildning i hela stammen upp till
toppen av trädet. Trädet innehåller mycket flamved.

Masurklonbeskrivningen i 
pdf-form för utskrift, 9 sid.

Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se