Länkar

Länkar till björkrelaterade webbsidor
www.lovtradforeningen.se Svenska Lövträdföreningen
www.visaseura.fi The Curly Birch Society of Finland
   
Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se