Skandinaviens mest värdefulla trädslag


Dessa masurbjörkstockar av fanérkvalitet
såldes för 70 000 kr/m³ år 2009.

Priset för masurbjörk har under de senaste 80 åren stigit rejält. För tillfället har vi historiskt sett de högsta priserna på mycket länge. Men som för många råvaror varierar priserna över tiden. Under 1970-talet var efterfrågan mindre och priserna sjönk tillfälligt för att sedan stiga till de nivåer vi har i dag.
Det mest värdefulla virket är det som kan säljas som fanérstockar. De grövre stockarna som har en diameter större än 17-18 cm under bark kan antingen svarvas eller knivskäras till fanér. Längden på en fanérstock är minst 70-80 cm. Av ett masurbjörkträd med fanérkvalité kan det bli upp till 6 meter fanérstock, se masurklonbeskrivningen.
Priset för masur sätts per kg frisk vikt. Vid omräkning till pris per m³ bör man beakta att densiteten för färsk masur är ca 930 kg/m³.
Priset för fanér- svarvmasur varierar i normala fall mellan 15 000 – 30 000 kr/m³. Det högsta priset som betalades år 2007 var 55 000 kr/m³ och för år 2009 var det 70 000 kr/m³. Kan man dokumentera att ett masurbestånd har stamkvistas regelbundet under omloppstiden då kan man räkna med mycket höga priser.  Det lönar sig att sköta sin masurbjörkplantering.

Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se