Planteringsförband för masurbjörk med klonade plantor.

Planteringsförband i
pdf-form för utskrift, 2 sid.

Vid plantering med klonade masurbjörkplantor planteras betydligt färre plantor per hektar än vid traditionell plantering med gran, tall eller olika lövträdslag. Antalet plantor behöver inte överstiga 900 plantor/hektar. Orsaken till detta är att samtliga klonade masurbjörkplantor har masur och dessutom rätt typ och sort av masur.

Ett lämpligt antal plantor är 800 - 900 plantor per hektar. Då beståndet slutavverkas bör det stå mellan 400 - 500 stammar/hektar. Planteras något mellan plantorna måste detta avverkas innan masurbjörkarna utsätts för konkurrens. Vid trängsel och beskuggning av masurbjörksträd minskar eller upphör masurbildningen. Masurbildningen gynnas av att björken har stor krona som får mycket ljus.

För att underlätta plantering av klonade masurbjörkplantor visas här två exempel på planteringsförband och planteringsmönster. En liten ökning eller minskning av planteringsförbandet påverkar starkt antalet plantor per hektar.

Lämpligt planteringsredskap är någon typ av planteringsborr.

 

Exempel 1:         
Med detta planteringsförband blir antalet plantor 865 plantor per hektar.

 

Exempel 2:
Med detta planteringsförband och mönster blir antalet plantor 800 plantor per hektar.

Planteringsförband i
pdf-form för utskrift, 2 sid.

Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se