Varför klonförökade masurbjörkplantor?

Då du väljer klonförökade masurplantor har 100 % av plantorna masur och dessutom rätt typ och struktur av masur. Plantorna har den typ av knölmasur som industrin efterfrågar. Stammen är oftast rak vilket lämpar sig för fanér för möbeltillverkning.

Klonförökade masurplantor härstammar från knoppar tagna på moderträd som valts för sina
mycket fina masuregenskaper. Moderträdens knoppar drivs upp till nya träd som bildar
en stambank. Dessa träd producerar mängder med nya knoppar som i sin tur är grunden till nya masurplantor.

Produktionen av nya plantor går till så att man startar med en knopp som får utveckla en liten planta. Denna planta får växa vidare varifrån man klipper sticklingar. Sticklingarna placeras i burkar om ca 10 plantor per burk. I dessa burkar växer plantan en tid beroende på art och klon för att sedan planteras om i vanligt odlingssubstrat. Denna process sker i laboratoriemiljö under sterila förhållanden, med höga krav på kontroll av miljön. Denna metod leder till att samtliga plantor bär på de masuregenskaper som det ursprungliga moderträdet hade.

Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se