Boken om masurbjörk

Med denna bok vill vi öka kunskapen om och intresset för masurbjörk, Skandinaviens mest värdefulla trädslag.
Boken har 40 sidor och innehåller 75 färgbilder.

Boken behandlar följande ämnen:

Pris
Boken kostar 135 kr inkl. frakt och kan enklast beställas på detta formulär. Betalning sker mot faktura som bifogas boken.


Beställningsformulär

Namn*
Adress*
Postnr o adress*
E-post*
Telefon*
Antal exemplar*
Ev. meddelande
Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se