Masurbjörk

I dag ökar intresset för masurbjörk och ett skogsbruk med alternativa barr- och lövträdslag. Många skogsägare vill sprida riskerna och öka andelen löv och därmed skapa en ökad biologisk mångfald i sin skog. Odling av masurbjörk möjliggör att du får en rikare fastighet på flera sätt. Det kan vara masurklibbal, masurrönn, masurasp eller något av våra andra lite mer udda lövträd, skogsplantor, trädgårdsplantor eller plantor lämpade för odling av julgran.

Skog och skogsbruk berikat med lövplantor som innehåller rätt typ av klonad masur, kommer sannolikt att öka det ekonomiska värdet på din fastighet och ge dig ett rikare skogsbruk. Pröva gärna våra skogsplantor, vi kan erbjuda klonade masurbjörkplantor samt många andra trädslag.

Bengt-Elis Pettersson  0702-65 41 71,  0382-124 19  elis@masurplantor.se
eXTReMe Tracker